Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

Onderzoek & Evaluatie

Algemene evaluatie UU-breed

Binnen het programma Educate-it worden alle onderwijsinnovaties geëvalueerd en beoordeeld op hun meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs en hoe dit bijdraagt aan het activeren van studenten en het blended maken van het onderwijs.

Welke onderzoeken Educate-it uitvoert en wat de resultaten daarvan zijn, vind je terug op de onderzoekspagina van Educate-it.

Onderzoek Onderwijsinnovaties UU-breed mei 2017

Evaluatie digitaal toetsen

In het collegejaar 2017-2018 zijn bij REBO negen digitale toetsen geëvalueerd. Hieraan hebben ± 600 studenten meegedaan.

Conclusie
52% van de studenten geeft de voorkeur aan een digitale toets. Zij vinden het onder andere positief dat zij sneller kunnen schrijven (typen) en antwoorden gemakkelijk kunnen aanpassen. Wel willen de studenten naast de digitale toets graag kladpapier en de casusteksten en vragen op papier.

Inzicht in de Kwaliteit van (Digitale) Toetsen september 2018

Evaluatie kennisclips en weblectures

Online dag Inleiding Staats- en Bestuursrecht (RGL)

Het vak werd dit collegejaar net als in 2015-2016 blended aangeboden. dit houdt in dat de hoor- en werkcolleges aangevuld werden met een ‘online dag’ die bestond uit een online opdracht en een feedbackcollege in de vorm van een kennisclip.

Conclusie
Over het algemeen zijn docenten en studenten positiever over het maken van de online opdrachten dan het bekijken van de colleges. Studenten geven aan dat zij door het maken van de opdrachten actiever met de stof omgingen en meer moeite deden om zich in de stof te verdiepen. Het effect van het bekijken van de feedbackcolleges op het tentamencijfer is veelbelovend. Hoe langer studenten naar de feedbackcolleges keken, hoe hoger het tentamencijfer.

Evaluatie gebruik kennisclips | Staats- en Bestuursrecht (ISBR) 2016-2017

Evaluatie cursusverandering | Staats- en
Bestuursrecht (ISBR) 2015-2016

Kennisclips Staats- en Bestuursrecht (USBO)

Om studenten te helpen bij het begrijpen van enkele onderdelen die als bijzonder lastig ervaren werden, zijn vier kennisclips gemaakt.

Conclusie
Het gebruik van kennisclips wordt door studenten zeer positief gewaardeerd en de kennisclips zijn intensief gebruikt. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het bekijken van de kennisclips zorgt voor betere prestaties op de tentamens, hoewel dat niet geldt voor hoe vaak en lang de kennisclips bekeken zijn.

Evaluatie gebruik kennisclips | Staats- en Bestuursrecht 2016

Video-colleges Grondslagen van recht (RGL)

In het vak werden 22 videominicolleges gebruikt. Dit zijn korte video’s van ongeveer 10 minuten waarin de inhoud van het hoorcollege kort en bondig per onderwerp wordt samenvat.

Conclusie
De studenten vinden de videocolleges een meerwaarde voor het onderwijs. Zij zijn tevreden over de inhoud en kwaliteit van de video’s. Daarnaast geven zij aan dat de video’s hen helpen om het tentamen beter voor te bereiden. De studenten raden andere docenten aan om ook videocolleges te gebruiken.

Evaluatie videominicolleges | Grondslagen van recht 2016

Share