Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

Evaluatie kennisclips en weblectures

Online dag Inleiding Staats- en Bestuursrecht (RGL)

Het vak werd dit collegejaar net als in 2015-2016 blended aangeboden. dit houdt in dat de hoor- en werkcolleges aangevuld werden met een ‘online dag’ die bestond uit een online opdracht en een feedbackcollege in de vorm van een kennisclip.

Conclusie
Over het algemeen zijn docenten en studenten positiever over het maken van de online opdrachten dan het bekijken van de colleges. Studenten geven aan dat zij door het maken van de opdrachten actiever met de stof omgingen en meer moeite deden om zich in de stof te verdiepen. Het effect van het bekijken van de feedbackcolleges op het tentamencijfer is veelbelovend. Hoe langer studenten naar de feedbackcolleges keken, hoe hoger het tentamencijfer.

Bekijk alle resultaten 2016-2017 Bekijk alle resultaten 2015-2016

Kennisclips Staats- en Bestuursrecht (USBO)

Om studenten te helpen bij het begrijpen van enkele onderdelen die als bijzonder lastig ervaren werden, zijn vier kennisclips gemaakt.

Conclusie
Het gebruik van kennisclips wordt door studenten zeer positief gewaardeerd en de kennisclips zijn intensief gebruikt. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het bekijken van de kennisclips zorgt voor betere prestaties op de tentamens, hoewel dat niet geldt voor hoe vaak en lang de kennisclips bekeken zijn.

Bekijk alle resultaten

Video-colleges Grondslagen van recht (RGL)

In het vak werden 22 videominicolleges gebruikt. Dit zijn korte video’s van ongeveer 10 minuten waarin de inhoud van het hoorcollege kort en bondig per onderwerp wordt samenvat.

Conclusie
De studenten vinden de videocolleges een meerwaarde voor het onderwijs. Zij zijn tevreden over de inhoud en kwaliteit van de video’s. Daarnaast geven zij aan dat de video’s hen helpen om het tentamen beter voor te bereiden. De studenten raden andere docenten aan om ook videocolleges te gebruiken.

Bekijk alle resultaten

Share