Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

Onderwijs na corona

Marcel Boumans & Jasper Sluijs

College geven via Teams, tentamens digitaal en online afnemen of tools inzetten voor online interactie. Het corona-virus zette ons onderwijs op zijn kop. Hoe kijken REBO-collega’s Marcel Boumans (USE) en Jasper Sluijs (RGL) terug op de afgelopen anderhalf jaar? Wat bracht onderwijs op afstand hen? En waar liepen ze juist tegenaan?

‘Fysiek onderwijs is van essentieel belang’, stelt Marcel, maar: ‘de meerwaarde van een hoorcollege voor 500 studenten in het Educatorium boven een goed opgenomen hoorcollege zie ik niet. Het voordeel van een opgenomen hoorcollege is dat het in delen kan worden geknipt, zodat elk onderwerp als een mooi afgerond geheel kan worden behandeld. Een hoorcollege is zo dus een aaneenschakeling van kennisclips.’

‘Studenten volgen niets meer lineair’, stelt Jasper. ‘Waarom zouden ze dan twee keer drie kwartier naar een pratend hoofd luisteren? Ik denk dat lineaire hoorcolleges over een tijdje waarschijnlijk niet meer bestaan. Het lijkt me goed om mee te gaan in de ontwikkelingen en het onderwijs in te richten op een manier waarbij het leerzamer én leuker wordt voor iedereen.’

Tijd voor tools
Marcel: ‘Het viel me op hoe snel collega’s kort na de eerste lockdown allerlei tools en applicaties hebben omarmd. Een belangrijke factor hierbij vormde Educate-it, die zich snel hierop wist aan te passen en veel ondersteuning heeft geboden. Veel dank ook aan Margreet en Roel!’

Jasper: ‘Ik ben in de afgelopen periode enorm fan geworden van FeedbackFruits, een plugin voor Blackboard die online interactie stimuleert. Het letterlijk omzetten van mijn ‘fysieke’ colleges naar een online vorm bleek een ramp. In mijn zoektocht naar andere manieren om studenten te activeren kwam ik deze tool tegen. Studenten bekijken hierbij kennisclips die onderbroken worden door opdrachten. Hierdoor kan ik een vorm van interactie en een actieve houding bij studenten bewerkstelligen in hoorcolleges, wat in een traditionele, grootschalige hoorcollegesetting minder goed gaat.

Een bijkomend voordeel is dat ik dankzij deze tool over veel meta-data beschik. Ik zie hoe lang ze over een opdracht doen, waar ze een video op pauze hebben gezet, enz. Ze kunnen bovendien opmerkingen over de stof toevoegen, waardoor ze op een laagdrempelige manier kunnen aangeven wanneer ze iets niet begrijpen. Dat is voor mij waardevolle informatie, die ik vervolgens direct in mijn werkcollege kan gebruiken.’

Privacy
Aan onderwijs op afstand kleven helaas ook nadelen. Marcel vindt met name de online tentaminering met proctoring, zeker de tentamens voor grote groepen, een stap in de verkeerde richting. ‘Ik kan me goed in de bezwaren van studenten tegen online proctoring vinden. Ik heb docenten erg gestimuleerd om andere vormen van tentaminering te zoeken, maar voor grote groepen was dat bijna onmogelijk. Schriftelijke tentamens zijn eigenlijk een slechte vorm van examinering, dat we het doen is voornamelijk om redenen van efficiëntie. Klein voordeel is dus dat we wel bewust over andere vormen van tentaminering zijn gaan nadenken.

Contact
Contact met en tussen studenten blijft van groot belang. Jasper: ‘Hoorcollege geven met behulp van bijvoorbeeld FeedbackFruits is niet zo’n slecht idee, zolang het contact met de studenten er niet onder lijdt. Ik zou echter niet graag nog mijn werkgroepen online willen geven. Dat was echt door nood ingegeven.’

Marcel vult aan: ‘Onderwijs is voor het overgrote deel een sociale activiteit. Onderwijs in een fysieke ruimte waar goede interactie kan plaatsvinden blijft dus van essentieel belang. Online onderwijs kan niet vervangen: het via de chat of de camera ‘praten’ is een vrij eendimensionale vorm van communicatie. Je kunt je slecht tot iemand richten, en iemands lichaamstaal is moeilijk te lezen. Als docent kun je niet zien wat er leeft. Dit aspect dat onderwijs zo leuk maakt, heb ik anderhalf jaar gemist. Bovendien speelt het hebben van een goede internetverbinding en rustige leeromgeving ook een grote rol, waaraan vaak niet kon worden voldaan.’

Share