Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

Kleine wijziging, groot effect

Bij Educate-it delen we graag de successen die behaald zijn met het gebruik van IT-tools binnen het onderwijs. We gebruiken hierbij vaak verhalen van docenten die meerdere tools gebruiken en heel innovatief te werk gaan. We gooien het deze keer over een andere boeg: klein, maar fijn! Willem Janssen (RGL) en Sjors Overman (USBO) delen hun tips: hoe kun je met een kleine ingreep toch een groot effect bereiken?

De tips van Willem op een rij:

  • Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst aanwezig bent in Teams voor een praatje! Ik merkte dat ik erg zakelijk werd en steeds één minuut voor het college arriveerde. Nu ik eerder aanwezig ben versterkt dit het contact met de student buiten de stof om, en vergroot dit (hopelijk) het community gevoel. Draagt weer bij aan betere discussies over de stof zelf als je weet hoe de studenten in de wedstrijd zitten.
  • Benadruk steeds het belang van het aanzetten van camera's, en: geef niet op! Leg steeds uit waarom het van belang is voor de discussie online. Geen camera’s is niet alleen saai voor de docent, maar stel ook de vraag: vinden jullie het niet leuker om elkaar te zien?
  • Start het college met een hele korte Mentimeter quiz over de 'makkelijkere' onderdelen van de week of neem een reflectie op t.a.v. de weken ervoor. Het activeert studenten direct, en geeft ruimte voor reflectie bij de student: 'ok, dit gaat goed' of 'aha, dit moet ik nog meer oppakken'. Het competitie-element zorgt voor tastbare communicatie over iets anders dan de stof.

Sjors voegt hier aan toe:

  • Zorg dat je als docent in beeld bent op kennisclips en vertel je verhaal met een glimlach. Net als aan de telefoon hoor je ook in een kennisclip het verschil.
  • Formuleer vragen voor studenten zodat ze gericht naar kennisclips kijken (op zich natuurlijk een techniek die ook tijdens het geven van reguliere hoorcolleges en verwerking van literatuur goed kan werken).
  • Interview elkaar of ga het gesprek aan met een mededocent en neem dat op als een podcast. Let op: ik kreeg te horen dat dit vooral succesvol lijkt voor ouderejaarsstudenten, minder voor eerstejaarsstudenten.
  • Gebruik zoveel mogelijk break-out rooms, zodat studenten gedwongen worden om inbreng te hebben.
  • Vraag continu van studenten om dingen te maken en doen: mind maps, aantekeningen, antwoorden op vragen, pitches. Studenten vinden het vaak niet erg om voorafgaand aan en tijdens een bijeenkomst dingen te maken waar alleen algemene reactie op komt en geen persoonlijke feedback.
  • Ga met studenten het gesprek aan over het onderwijs. Wat vinden zij fijn en wat werkt volgens hen wel of niet? Maak aanpassingen on the fly.

Share