Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

“Studenten uitdagen om op andere manieren na te denken en samen te werken”

Bald de Vries

"Pitch2Peer is een platform dat erg goed geschikt is om bevindingen (in welke vorm dan ook) met elkaar te delen en daarover, online, met elkaar van gedachten te wisselen, met terugkoppeling tijdens een college of werkgroepbijeenkomst. "

Lees meer…