Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

Simulaties en simulation gaming

Tom Overmans

Kennis over simulaties als learning tool binnen de UU is gefragmenteerd, verspreid over verschillende faculteiten en wordt beperkt ingezet. Die kennis kan verdiept en breder toegepast worden. Daarbij wordt aangesloten bij het focusgebied Game Research. Bovendien kan synergie verkregen worden uit de verbinding van de nu nog vaak gescheiden kennis en expertise binnen de alfa/gamma wetenschappen enerzijds en de bètawetenschappen en life sciences anderzijds.

Doel en beoogde resultaten

Lees meer…