Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

‘De ruimte aanpassen aan mijn onderwijs in plaats van mijn onderwijs aan de ruimte’ - Jasper Sluijs (RGL)

Jasper Sluijs

Waarom zou de opzet van een collegezaal leidend moeten zijn in hoe je je onderwijs vormgeeft? Zijn er alternatieven die meer mogelijkheden bieden? En waar hebben studenten en docenten dan precies behoefte aan? Op deze vragen richt Jasper Sluijs, universitair docent bij de afdeling Internationaal en Europees Recht, zich binnen de Special Interest Group Learning Spaces.

‘Ik merkte dat ik binnen mijn onderwijs af en toe beperkt werd door de ruimte waarin ik me bevond. Zo zitten de tafels en stoelen in een onderwijsruimte bij Janskerkhof 2-3 met tie-wraps aan elkaar vast, waardoor ik het meubilair niet kan verschuiven. Dat heeft te maken met kabels voor de IT-voorzieningen, maar het is best onhandig. Ik geef mijn onderwijs namelijk het liefst zo min mogelijk lineair vorm, maar probeer iedereen er actief bij te betrekken. Het is veel effectiever én leuker om met studenten het gesprek aan te gaan en al doende samen aan de lesstof te werken. Ik wil dat ze om me heen kunnen staan, in groepjes kunnen werken of tussendoor even iets anders kunnen doen. Maar door beperkingen als die tie-wraps moet ik mijn onderwijs aanpassen aan de ruimte in plaats van dat ik de ruimte kan aanpassen aan mijn onderwijs. Vreemd eigenlijk!

Gebundelde krachten
Met dat in het achterhoofd werd ik, via de Gebruikersraad Onderwijsvoorzieningen, trekker van de Special Interest Group Learning Spaces. Wij zijn begonnen met een klein clubje vanuit meerdere faculteiten, V&C , FSC én een architect. Graag willen we zoveel mogelijk geïnteresseerden bij dit initiatief betrekken. Dat doen we met een maandelijkse bijeenkomst waarin we een concrete onderwijsruimte in ontwikkeling, gevraagd en ongevraagd, van advies voorzien.

We bespreken een casus vervolgens binnen interactieve werkgroepen, met docenten, studenten en ondersteunend personeel, en halen informatie op. Centraal staan vragen als: hoe gaat dit straks in de praktijk werken? Waar ga je het (niet) voor gebruiken en waar loop je mogelijk tegenaan? De input van studenten is zeer waardevol gebleken! Het komt geregeld voor dat we na afloop van een bijeenkomst denken: ‘jeetje, aan deze vorm van gebruik hadden we nooit gedacht!’. Onze adviezen zijn onderdeel van het implementatieproces van alle innovatieve nieuwe onderwijsruimtes binnen de UU.

Bij studenten op bezoek
De Learning Plaza is een van de projecten die we onder de loep hebben genomen. Een Learning Plaza is ruimte met een mix van functies waar je als student -in theorie- de hele dag kan doorbrengen. Je kan er college volgen, in groepjes werken, bijeenkomsten organiseren of even met elkaar op de bank hangen. In rudimentaire vorm bestaat dit op International Campus Utrecht: de PPE Commons Room. Je hebt een beetje het gevoel dat je bij de studenten op bezoek komt om onderwijs te geven. Dat schept een hele open en prettige sfeer, passend bij het intensieve, kleinschalige onderwijs dat ze hier geven.

Een ander project in ontwikkeling is de collaboratieve collegezaal. Door o.a. een flexibele tafelstructuur kan je als docent verschillende (activerende) werkvormen in je hoorcollege implementeren. Iets dat onmogelijk is in een klassieke hoorcollegezaal.

Ervaringsdeskundigen
Door de coronapandemie hebben sommige initiatieven een enorme vlucht genomen, zoals de hybride onderwijsruimten. Het idee lag er al en kon nu met studenten en docenten, als ervaringsdeskundigen op het gebied van onderwijs op afstand, worden uitgewerkt. Centraal stond de vraag: hoe zorgen we voor cohesie in een hybride setting? Hoe zorgen we er met andere woorden voor dat studenten die fysiek op locatie zijn niet een voordeel hebben ten opzichte van studenten die digitaal aanwezig zijn? Daar zijn mooie oplossingen voor, denk bijvoorbeeld aan een docent die in de vorm van een bewegende tablet zichzelf op afstand van tafel naar tafel kan verplaatsen. We hebben de vrijheid om groot te denken en voelen dat er veel steun en enthousiasme vanuit de universiteit is om grote stappen op dit gebied te gaan zetten. Dat belooft veel moois voor de toekomst!' 

Ben je geïnteresseerd, heb je ideeën over het fysieke onderwijs van de toekomst en wil je graag meedenken? Sluit je dan aan bij de Special Interest Group Learning Spaces of stuur een email aan fls@uu.nl

Share