Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

‘Corona-virus opent de ogen voor gebruik IT in het onderwijs’

Koen Haex is Vice-Praeses van Sirius, één van de twee studieverenigingen, verbonden aan het honoursprogramma van de Bachelor Rechtsgeleerdheid: het Utrecht Law College (ULC). Samen met een aantal commissies draagt hij zorg voor de inhoudelijke evenementen bij zijn vereniging. Helaas gooide corona roet in het eten en was het niet langer mogelijk om fysiek samen te komen. De IT-tools van Educate-it boden uitkomst.

Koen vertelt: ‘In eerste instantie leek het er even op dat corona de vereniging helemaal lam zou leggen. Alle geplande activiteiten konden ineens niet meer doorgaan. Samen met alle commissies zijn we toen gaan zoeken naar oplossingen. Gelukkig is het gelukt om een aantal evenementen te verplaatsen, of te digitaliseren.’

Koen Haex (links) met zijn bestuur

‘Een van de belangrijkste onderdelen van ons honoursprogramma is dat de studenten actief bezig zijn met het organiseren van hun eigen ontwikkeling. Hierbij zijn een aantal van de grotere activiteiten verplicht gesteld, zoals de modules. Dat zijn reeksen van 5 of 6 interactieve lezingen die samen één onderwerp diepgaand behandelen. Alle leden moeten in principe ieder jaar aan één zo’n module deelnemen. Door corona moesten we op zoek gaan naar een manier om de module online aan te bieden en gebruik te maken van al bestaande lezingen. We merkten namelijk dat het moeilijk was om sprekers te vinden die in alle hectiek tijd hadden om een avondje vrij te maken om een live webcollege te geven. Het was natuurlijk ook mogelijk om gewoon linkjes naar de leden te sturen, maar dat vond ik te vrijblijvend. In de normale situatie zijn er vrij strenge eisen aan de aanwezigheid van deelnemers. Om ervoor te zorgen dat een digitale module niet minder zwaar zou wegen dan een normale module, wilden we een makkelijke manier vinden waarop ik kon bijhouden of iedereen, binnen de daarvoor gegeven tijd, deelnam aan de bijeenkomsten. Ook wilden we kijken of er een manier was om de video’s interactief te maken. Toen herinnerden we ons een vak waarbij we gebruik hadden gemaakt van een online tool.’

Na een korte zoektocht komt Koen terecht bij Educate-it met de vraag of hij, als bestuur van een studievereniging, ook gebruik mag maken de tools die vanuit Educate-it worden aangeboden. Dit blijkt inderdaad mogelijk te zijn: ‘De samenwerking met Educate-it liep heel goed. Ik kreeg goed antwoord op al mijn vragen van tevoren en ze waren bereid om met me mee te denken, om ervoor te zorgen dat ik van de juiste tool gebruik zou gaan maken. Het gebruik van de tool heb ik grotendeels zelf uitgezocht, samen met een handleiding die ik van Educate-it kreeg’.

In eerste instantie gebruikt de vereniging ScalableLearning, maar deze tool wordt niet meer aangeboden. Daarom wordt deze vervangen door FeedbackFruits Interactive Video. ‘Het was jammer, want ik had ScalableLearning net onder de knie. Gelukkig hielp Educate-it me uitstekend met de overstap naar FeedbackFruits. Het programma ziet er mooier uit, wat toch wel fijn is. Het grootste nadeel, vooral voor modules, is dat ik alle video’s los moet posten. In ScalableLearning kon ik filmpjes samen in een ‘Course’ plaatsen, waardoor ik de leden maar één linkje hoefde te sturen. Bij FeedbackFruits kan dit helaas (nog) niet. Wat wel fijn is om te merken, is dat FeedbackFruits nog volop in ontwikkeling is. Naast de module-bijeenkomsten bieden we via FeedbackFruits nu ook andere lezingen aan aan onze leden.’

Op de vraag hoe Koen de toekomst ziet, antwoordt hij: ‘Het liefste willen we terug naar de oude situatie. Voor veel dingen kunnen we online goede alternatieven krijgen, maar de ervaring is toch minder dan in het echt. We sluiten echter niet uit dat we wel gebruik zullen blijven maken van dit soort tools. Niet als complete vervanging, zoals nu, maar als aanvulling. We denken dat corona wel een positief effect heeft op het gebruik van ICT in het onderwijs. Iedereen wordt nu gedwongen om te kijken wat er mogelijk is. Dat opent ogen en kan zorgen voor goed doordacht, aanvullend gebruik van ICT in het onderwijs.’

Share